image
  • Center for Dagtilbud og Skole
  • Center for Dagtilbud og Skole

Mandag den 6. oktober 2014 var 47 elever fra Lille Næstved Skole på byvandring med Kronprinsesse Mary og Undervisningsminister Christine Antorini.

Tidligere borgmester og lærer Henning Jensen og tidligere skoleinspektør på Skolen på Kirkepladsen Kurt Eriksen gjorde mange års skolehistorie levende undervejs.

Så er der skolejubilæum 2014 
 
De første 4 dage af uge 41 i 2014 er fælles emneuge for alle skoler i Næstved, og temaet er: fortid, nutid og fremtid.

Baggrunden for emneugen er, at det i år er 200 år siden, at Frederik 6. indførte syv års skolepligt for alle børn i Danmark.  

 

Jernbanegade Skole i 1930´erne.
Fotograf E. Arnholtz (N-B 529)


 

Emneugen skydes i gang med en lille intro om skolehistorie (fortid).

Materialet hedder "Introtekst til uge 41 - Skolen i gamle dage", og det ligger som undermenu øverst i venstre side.

Teksten er ment som inspiration. Der er en masse små delafsnit som kan bruges uafhængigt af hinanden.

Obs. en simpel version af teksten er sendt som powerpoint til jer via Fællesnettet.
 


Derefter skal eleverne arbejde med emnet, hvordan er det at gå i skole i dag (nutid).

De skal bruge deres egne erfaringer. Alt efter alderstrin kan det gøres på forskellige måder.

Der kan optages film, laves musikvideoer, animeres tegnefilm fx med GoAnimate, laves interviews, tages billeder, laves plancher, laves musik, skrives sange eller skrives og tegnes historier og stile. 

Til slut er opgaven, at eleverne skal forestille sig, hvordan bliver det at gå i skole i fremtiden, fx i år 2050 (fremtid).

Eleverne skal bruge deres fantasi.Der kan fx optages en fremtidsfilm, animeres tegnefilm fx med GoAnimate, skrives fantasifulde stile, laves plancher, skrives og tegnes historier. 

 

Emneugen fejres også med en række tilbud, som kan gøre uge 41 endnu sjovere fx:
 

Filmklip om Næstveds skoler fra 1940´erne og frem til i dag (Alle links øverst på siden). 
 

Fra filmen skoleklip fra "Under Næstveds Tage" 1994-2003.

 

Tur til Flakkebjerg Skolemuseum onsdag eller torsdag i uge 41 2014. (Alt Booket)

Oplev, hvordan det var at gå i skole i begyndelsen af 1900-årene (tilbud til indskolingen).

http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/kultur/turist-i-kommunen/museer/flakkebjerg-skolemuseum 
 


Besøg Næstved Museum hvor der er "Anekdoter fra Latinskolen".

Hør blandt andet om drengene og deres lærer Peder Syv, som senere blev en berømt mand. Eleverne lærer at skrive med fjerpen og smager på peblingenes frokost. (tilbud til 1.-4. klasse).

Sct. Peders Kirkeplads 1870, Latinskolen, Peder syvs hus, i midten. (N-B 1030)

 

Byvandringer i Næstved (Alt booket)


Tidligere borgmester -og lærer på Lindebjergskolen Henning Jensen og tidligere skoleinspektør fra Skolen på Kirkepladsen Kurt Eriksen afholder byvandringer i uge 41 2014.
 
 
Der vil blive fortalt om Boderne, Kompagnihuset, kirkerne, Susåen, Sortebrødreklostret, Axeltorv, Peder Syv, Latinskolen og Skolen på Kirkepladsen.


Inger og Povl fra Fladså Arkiv fortæller om gamle skoler (Alt Booket)

 
- Der vil blandt andet blive fortalt historier om Sjolte Skole, Staunstrup Skole og Snesere Torp Skole.
 
Arrangementet løber af stabelen på Korskildeskolen i uge 41 2014.

 

Prøv linket og find nogle af de gamle skoler i Næstved og omegn (Peg på de røde felter med musen): http://skolehistorie.historiskatlas.dk/ 

Oversigt over, hvor der har ligget skoler i Næstved og omegn.
 
 

Tekst

Tybjerg gamle skole ca. 1880-1890.
Skolen er opført i 1724 og nedlagt i 1888 (N-B 496)Skolebilleder fra gamle dage:

Linket her viser Vinhusgades Skole ca. år 1900. http://www.starbas.net/av_ill/2/38982B13117.jpg 
 

Tekst

Elever fra Realskolen i Jernbanegade, 1912.
Fotograf E. Arnholtz (N-B 11099)


 

Historiske indspark om forskellige skolerelaterede emner
 

 
Emneugen kan afsluttes på forskellige måder:

fernisering / præsentation af videoer, musikvideoer, sange, plancher, stilekonkurrence osv.

200-års jubilæum
for
undervisningspligtens indførelse 2014

KONTAKT
Jesper Jørgensen
 
Center for Uddannelse
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
 
Telefon: 55883083  
   

Mail: [email protected]

   
KONTORTIDER
   
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 8.30-13.30
Bistrup Plessenske Skole fra 1731 (N-B 10428-6A).
 
 
Billeder og film er venligst stillet til rådighed af NæstvedArkiverne.
 
 

Herluflille Skole ca. 1885 (N-B 3751).

 
Det er noget vi alle sammen har til fælles
 
Vi har alle sammen været der, på et eller andet tidspunkt
 
Nogle er der lige nu
 
Nogle er der også som voksne
 
Den har givet os mange venner
 
Den har lært os meget
 
Den er med til at gøre os til dem, vi er
 
Lad os sammen fejre vores alle sammens skole.
 

Mogenstrupskolen under opførelse i 1978

(Fl-B 87).

Lærer med frue og elever foran Saltøby skole
ca. 1895. Fotograf: Lytken Madsen (N-B 12341)
 
Vinhusgades Skole omkring år 1900. 33 piger og drenge med lærer Niels Ødum i midten (N-B 13118).
 
Vinhusgades Skole fungerede fra 1866-1901.
 
Norsk anskuelsestavle som i 1902 blev tegnet af tegnelærerinde Lisbeth Bergh (1861-1927).
 
Billedet er venligst stillet til rådighed af: Samlingen af Anskuelsestavler, AU Library, Campus Emdrup (DPB).
 
Anskuelsestavle der skulle give eleverne en forståelse af, hvordan en fabrik fungerede.
 
Billedet er venligst stillet til rådighed af: Samlingen af Anskuelsestavler, AU Library, Campus Emdrup (DPB).
 
 

Klasse på Kildemarkskolen 1946-47. Læg mærke til anskuelsestavlerne på bagvæggen.

Antal besøg på siden

49820